Pályázatok » Pro-Therm Group Kft. - Épületgépészet

Épületenergetikai fejlesztés a Pro-Therm Group Kft-nél

GINOP-4.1.4-19-2020-03202

Pályázati leírás

Kedvezményezett pályázati kérelmet nyújtott be a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretében kiírt, a GINOP-4.1.4-19 azonosítószámú, Megújuló energia használatát, energiahatékonyság növelését célzó épületenergetikai fejlesztések támogatása című pályázati Felhívásra, melyet a Gazdaságfejlesztési Programok Irányító Hatóságának vezetője 2021. március 3-i döntése alapján, a Támogatói Okirat szerint 19.840.923 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesített.

Kedvezményezett neve: Pro-Therm Group Épületgépészeti és Kereskedelmi Kft.

A projekt címe: “Épületenergetikai fejlesztés a Pro-Therm Group Kft-nél”

Azonosító száma: GINOP-4.1.4-19-2020-03202

A projekt összköltsége: 36.074.407 Ft

A szerződött támogatás összege: 19.840.923 Ft

A támogatás intenzitása: 55 %

Megvalósítás helyszíne: 2451 Ercsi, Rákóczi út 74/1. Hrsz: 1499/4

Megvalósítás kezdet: 2021. március 20.

Fizikai befejezés: 2022. március 16.

A projekt tartalmának bemutatása

A projekt keretében megvalósított épületenergetikai fejlesztés során, a vállalat székhelyén lévő iroda- és raktárépület került korszerűsítésre az alábbi paraméterek szerint:

Napelemes rendszer telepítése: összesen 32 db 445 W-os, 14,24 kWp teljesítményű

Levegő-víz hőszivattyús rendszer telepítése: 34,5 kW

Épülethatároló szerkezetek hőszigetelése: 182,4 nm szigetelés szendvicspanellel, + 387,96 nm szigetelés szendvicspanellel, + 70,79 nm kőzetgyapot hőszigetelő lemez szigetelése valósult meg.

Fűtött és fűtetlen teret elválasztó nyílászáró csere:

  • 2,08 nm műanyag nyílászáró és
  • 29,4 nm szekcionált ipari kapu került beépítésre.

A fűtési- és használati melegvíz rendszerek korszerűsítésének mérete: 857,34 m3.

Meglévő régi, elavult beltéri világítási rendszerek korszerűsítése, és az ehhez kapcsolódó, az igényekhez térben és időben alkalmazkodó műszaki megoldások kialakítása 226,11 nm-en.

A Felhívás előírásai szerint a projekt megfelel az esélyegyenlőség és környezetvédelmi szempontok érvényesítésével kapcsolatos elvárásoknak. A projekt tervezése és megvalósítása során különös figyelmet fordítottunk arra, hogy a projektben létrehozott eredmények megfeleljenek az alábbi elvárásoknak is:

A projekt megvalósítása során betartásra kerültek az európai uniós forrásból támogatott projektre vonatkozó környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályok. A beruházás során keletkezett környezeti kárt és az esélyegyenlőség szempontjából jogszabályba ütköző nem-megfelelőséget a projekt megvalósítása során, illetve annak befejezéséig megszüntettük.

A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeinken, kommunikációnkban és viselkedésünkben a támogatást igénylő esélytudatosságot fejezzük ki, nem közvetítünk szegregációt, mely csökkenti a csoportokra vonatkozó előítéleteket.

A projektben egy mérföldkövet terveztünk, mely a projekt fizikai zárásnak időpontjában megvalósult.

A Felhívásban megfogalmazott elvárások szerint több indikátor célérték került meghatározásra melyek céldátuma a projekt fizikai zárása.

  • A megújuló energia-termelés további kapacitása: 48.5 kW
  • A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség: 400.15 GJ/év
  • A vállalkozások épületeinek éves elsődleges energia-fogyasztásának csökkenése: 295.270 kWh/év
  • Az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése: 54.7 t (CO2 egyenérték)
  • Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés: 801.42 GJ/év

Fenntartási kötelezettség

Kedvezményezett a projekt megvalósítás befejezésétől számított 3 évig, a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalta, hogy a projekt megfelel a 1303/2013/EU Rendelet 71. cikkében foglaltaknak.

Vállalja továbbá, hogy a projekt keretében megvalósított épületenergetikai fejlesztéssel érintett épületben a gazdasági tevékenységet a fenntartási időszak végéig fenntartja és a megvalósulásáról az előírások szerint adatot szolgáltat.

Széchenyi 2020
c tábla
Szechenyi2020

Letölthető dokumentum: